ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την πιο σύγχρονη μέθοδο θεραπείας για την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών. Είναι κατασκευασμένα από ένα βιοσυμβατό μέταλλο που ονομάζεται τιτάνιο το οποίο έχει αποδειχθεί ότι έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνεται/ ενώνεται (οστεοενσωμάτωση) με το κόκαλο/οστούν των γνάθων. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη πλήρους οστεοενσωμάτωσης μπορεί να ποικίλλει αναλόγως της ποιότητας του οστού των γνάθων ή/και αναλόγως της ποιότητας της επιφάνειας των εμφυτευμάτων (υδρόφιλα εμφυτεύματα) όμως ένας μέσος όρος μπορεί να ανέρχεται στις 6-12 εβδομάδες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να τοποθετηθούν οι επιεφυτευματικές αποκαταστάσεις που αναλόγως της περίπτωσης μπορεί να είναι μια στεφάνη, μια γέφυρα ή μια οδοντοστοιχία.

Η μακροβιότητα των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων έχει πλέον μελετηθεί επαρκώς και τα ποσοστά επιβίωσης είναι πολύ υψηλά και συγκρίσιμα με εκείνα μια απλής στεφάνης ή μιας γέφυρας.

Το κύριο πλεονέκτημα των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι ότι πλέον ο ασθενής μπορεί να αντικαταστήσει ένα δόντι το οποίο χάνεται ή λείπει συγγενώς χωρίς να χρειαστεί να τροχίσει τα δυο διπλανά του δόντια για την τοποθέτηση μιας γέφυρας. Σε ελλείψεις περισσοτέρων δοντιών όταν πλέον δεν υπάρχουν οπίσθια δόντια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στηρίγματα γεφυρών ο ασθενής μπορεί να αποφύγει μια λύση κλασικής Προσθετικής με κινητή οδοντοστοιχία βάζοντας σε στρατηγικές θέσεις εμφυτεύματα και κατασκευάζοντας μια ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταη. Τέλος, άτομα με ήδη υπάρχουσες κινητές ολικές οδοντοστοιχίες οι οποίες δεν έχουν καλή εφαρμογή ή δεν προσφέρουν ικανοποιητική μασητική ικανότητα μπορούν να επωφεληθούν μετατρέποντας τις κινητές οδοντοστοιχίες σε οδοντοστοιχίες με στήριξη σε εμφυτεύματα. Σε πολλές περιπτώσεις, ενδείκνυται η άμεση τοποθέτηση και φόρτιση του εμφυτεύματος, κυρίως σε πρόσθια δόντια. Δηλαδή, την ημέρα της εξαγωγής του δοντιού τοποθετείται το εμφύτευμα και άμεσα τοποθετείται σε αυτό κάποια προσωρινή αποκατάσταση, μέχρι να περάσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οστεοενσωμάτωση και να μπορεί να τοποθετηθεί πλέον η μόνιμη προσθετική εργασία. Έρευνες έχουν δείξει πως η άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε πρόσθια μη περιοδοντικά δόντια, μπορούν να διατηρήσουν ανέπαφη την αισθητική και αρχιτεκτονική των μαλακών ιστών, προσφέροντας μια πολύ αισθητική επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Ωστόσο, η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων έχει ένα πιο υψηλό κοστολόγιο και δεν ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να συνυπολογίζεται το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό κάθε ασθενούς και να γίνεται ένα ενδελεχές σχέδιο θεραπείας ανάλογο με τις εκάστοτε ανάγκες.

Τα στάδια που απαιτούνται για την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων εμφυτευμάτων είναι:

  1. Προεγχειρητικός έλεγχος. Διενεργείται πλήρης κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος του ασθενούς και βάσει των ευρημάτων καθορίζεται ο ακριβής αριθμός και θέση των εμφυτευμάτων που χρειάζεται η κάθε περίπτωση.
  2. Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο και τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στις θέσεις όπου έχουν αποφασιστεί από τον προεγχειρητικό έλεγχο.
  3. Αναμονή για επίτευξη οστεοενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων με το κόκκαλο του ασθενούς και αποκάλυψη των εμφυτευμάτων στο στοματικό περιβάλλον.
  4. Μετά από χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων από την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων μπορούν να ληφθούν τα αποτυπώματα/μέτρα για την κατασκευή της επιεμφυτευματικής αποκατάστασης.