ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

Συνεδρία επανελέγχου - Guided Biofilm Therapy

  1. Αποκάλυψη: Το βιουμένιο καθίσταται ορατό μετά από ειδική χρώση με σκοπό τη στοχευμένη απομάκρυνσή του και την ενεργοποίηση του ασθενούς.
  2. AIRFLOW: Το βιουμένιο είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας των νόσων του στόματος και της τρυγίας. Μετά την αποκάλυψη του βιουμενίου προχωράμε στην απομάκρυνσή του υπερ- και υποουλικά με χρήση σκόνης AIRFLOW PLUS (Εριθρυτόλη). Το AIRFLOW είναι ταχύτερο, πιο ήπιο στους ιστούς και ανώδυνο και ως εκ τούτου αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
  3. PIEZON PS: Μετά την απομάκρυνση του βιουμενίου προβαίνουμε σε στοχευμένη αφαίρεση της τρυγίας με τη χρήση του λεπτού εργαλείου PS το οποίο είναι λιγότερο επεμβατικό και πιο ανώδυνο για τους ασθενείς.
  4. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗ: Η στίλβωση με πάστα στίλβωσης, περιστρεφόμενα βουρτσάκια και ελαστικά κυπελλοειδή δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη μετά από μία θεραπεία με τη σκόνη AIRFLOW PLUS (Ερυθριτόλη).